Queen Of Viking By Galia Levi

Photography: Yuliya Semchenko Make Up Artist: Yuliya Semchenko Fashion Designer: Galia Levi  Model: Anastasia Nikulcha

Learn more